Gå til innhold

Kommunestyremøte 22. juni

Filmene blir vist i den rekkefølge sakene ble behandlet i kommunestyremøtet og følger derfor ikke sakslisten 100%.

 

PS 43/11- Godkjenning av protokoll fra forrige møte
PS 44/11 - Interpellasjoner
PS 45/11 - Spørsmål
PS 46/11 - Sluttbehandling av detaljplan for Stutehavna - del 1.

 

PS 46/11 - Sluttbehandling av detaljplan for Stutehavna - del 2.

PS 51/11- Østerhaug - boliger for funksjonshemmede. Veien videre.
PS 53/11 - Årsmelding og regnskap 2010 - del 1

PS 53/11 - Årsmelding og regnskap 2010 - del 2
PS 54/11 -Tertialrapport pr 30.04.2011

PS 47/11 - Møteplan for Hvaler kommune 2. halvår 2011
PS 48/11 - Vurdering av Hvaler kommune sin innsigelse til Kystsoneplanen i Fredrikstad kommune
PS 49/11 - Vurdering av Hvaler kommunes innsigelse til Arealdel for Fredrikstad kommune
PS 50/11 - Behandling av klage på avslag på søknad om konsesjon for erverv av eiendommen Storbukta, gnr 19 bnr 155 i Botne på Kirkeøy
PS 52/11 - Samhandlingsreformen - veien videre i Hvaler
PS 55/11 - Innføring av sosiale medier i Hvaler kommune
PS 56/11 - Fornyelse av samarbeidsavtale om inkluderende arbeidsliv 01.07.2011 - 31.12.2013
PS 57/11 - Meldinger og informasjon

Publisert
22.06.2011
Sist endret
22.06.2011

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook