Gå til innhold

Kommunestyret 16. sept.

 

Konstituering av møte

 

 

Sak 58/10 Interpellasjoner

 

 

Sak 59/10 Del 1
Spørsmål

Sak 59/10 Del 2
Spørsmål

Sak 60/10 Høringsuttalelse for reguleringsplaner
for Belgen og Røsvikrenna

Sak 61/10 Del 1
Forprosjekt konkurranseutsetting - sykehjem og hjemmetjenester

Sak 62/10 -64/10
PS 62/10 Endring av garantiform overfor Fredrikstad-Distriktets Vegfinansiering AS
PS 63/10 Orientering om progresjon - organisasjonsendring i Seksjon Miljø og Teknikk
PS 64/10 Meldinger og informasjon, del 1

Sak 64/10
Meldinger og informasjon, del 2   

Publisert
16.09.2010
Sist endret
11.10.2010

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook