Gå til innhold

Kommunestyret 5. mai

 

Konstituering av møte

 

PS 29/10 - Godkjenning av protokoll fra forrige møte

 

PS 30/10 Interpellasjoner (del 1)

PS 30/10 Interpellasjoner (del 2)

PS 31/10 Spørsmål

PS 32/10 Ny tjenestebil rådhuset

PS 33/10 Regulering av kirkelige avgifter

 

PS 34/10 Kommunedelplan for havneutvikling i Hvaler kommune - Høringsutkast

PS 35/10 Konseptvalgutredning for transportsystemet i Nedre Glommaregionen

PS 36/10 Sand Marina reguleringsplan

PS 37/10 Tilbud om kjøp av kommunens eiendom 48/33 - Rekefabrikken, Bukta

PS 38/10 Søknad om permisjon som medlem av Forliksrådet - Valg av nytt medlem

PS 39/10 Møteplan for 2 halvår 2010 - Hvaler kommune

PS 40/10 Meldinger og informasjon

Publisert
16.09.2010
Sist endret
11.10.2010

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook