Gå til innhold

Kommunestyret 28. oktober

 

Konstituering av møte

 

Sak 65/10 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

 

Sak 66/10 Interpellasjoner + Sak 67/10 Spørsmål PS + Sak 68/10 Tertialrapport 31.08.2010

 

Sak 69/10 Behandling av klage på vedtatt reguleringsplan for Stentippen, Asmaløy

Sak 72/10 Godkjenning av prosjektplan - utbygging av Utgårdskilen regionale fiskerihavn - DEL 1

Sak 72/10 Godkjenning av prosjektplan - utbygging av Utgårdskilen regionale fiskerihavn - DEL 2

Sak 70/10 Sluttbehandling av reguleringsplan for Ekeberget, Tøfte, Herføl.

Sak 71/10 Sluttbehandling av reguleringsplan for Skjelsbu vest, Vesterøy

Sak 73/10 Lysløype - Kirkeøy kommunal overtakelse

Sak 74/10 Drift av Krise- og incestsenter for kommunene Fredrikstad og Hvaler fra 01.01.2011.

Sak 75/10 Revidering av reglement for godtgjørelser for politisk valgte i Hvaler kommune

Sak 76/10 Oppnevning av representant til styret for stiftelsen Korshavn

Sak 77/10 Søknad om fritak fra offentlige oppdrag - Aase Morin

Sak 78/10 Søknad om fritak som folkevalgt - Tor Tangen

Sak 79/10 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hvaler kommune

Sak 80/10 Meldinger og informasjon

Publisert
28.10.2010
Sist endret
22.06.2011

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook