Gå til innhold

Priser

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

 Fra 01.01.2018 gjelder følgende satser;

  • 100 % plass kr. 2 910
  •   80 % plass kr. 2 474
  •   70 % plass kr. 2 382
  •   60 % plass kr. 2 037
  •   50 % plass kr. 1 746
  •   40 % plass kr. 1 455

Det er betaling for 11 mnd., juli er betalingsfri.

Matpenger er:
Kr 300,- pr. mnd for 100% plass når barnehagen serverer lunsj/frukt/drikke.
Kr 350,- pr. mnd for 100% plass når barnehagen serverer frokost/lunsj/frukt/drikke.

Det gis søskenmoderasjon.

Målgruppe

Vilkår

Samarbeidspartnere

Lover

Veiledning

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

Publisert
13.09.2010
Sist endret
05.02.2018