Gå til innhold

Priser

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

 Fra 01.01.2017 gjelder følgende satser;

  • 100 % plass kr. 2 730
  •   80 % plass kr. 2 321
  •   70 % plass kr. 2 184
  •   60 % plass kr. 1 911
  •   50 % plass kr. 1 638
  •   40 % plass kr. 1 365
  • Kjøp av en dag kr 300,-

Matpenger er:
Kr 300,- pr. mnd for 100% plass når barnehagen serverer lunch/frukt/drikke. (Reduseres ifht oppholdstid.)
Kr 350,- pr. mnd for 100% plass når barnehagen serverer frokost/lunch/frukt/drikke. (Reduseres ifht oppholdstid.)

Det gis søskenmoderasjon.

Målgruppe

Vilkår

Samarbeidspartnere

Lover

Veiledning

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

Publisert
13.09.2010
Sist endret
19.12.2016