Gå til innhold

Oppsigelse av barnehageplass

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Oppsigelse av tildelt barnehageplass skal skje skriftlig. Oppsigelse kan foretas av foresatte eller av kommunen. oppsigelsesfristen er 1 måned i kommunale barnehager fra mottatt melding.

Oppsigelsen sendes eller leveres i barnehagen.

Ved flytting fra kommunen må barnet slutte i barnehagen innen 1 måned.

Det kan søkes om permisjon fra barnehageplassen.

Barnehagens virksomhetsleder/styrer behandler permisjonssøknaden på bakgrunn av barnegruppens sammensetning og mulighet for midlertidig å fylle plassen.

Målgruppe

Vilkår

Samarbeidspartnere

Lover

Veiledning

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

Publisert
13.09.2010
Sist endret
12.08.2014