Gå til innhold

Hel eller deltidsplass

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Endring av barnehageplass skjer vanligvis i forbindelse med hovedopptaket. Endringer resten av året kan skje dersom det er ledig plass i barnehagen.

Du kan søke om hel eller deltidsplass. Hvordan en organiserer delte plasser avtales i hvert enkelt tilfelle mellom barnehagen og foreldrene ved tildeling av plass

Ved søknad om bytte av barnehage midt i barnehageåret, må du være ekstra oppmerksom på barnehagens oppsigelsestid. Alle frister for oppsigelse står i barnehagens vedtekter.

Målgruppe

Vilkår

Samarbeidspartnere

Lover

Veiledning

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

Publisert
13.09.2010
Sist endret
12.08.2014