Gå til innhold

Prosedyre for opptak

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Prosedyrer for samordnet opptak i barnehagene i Hvaler kommune

  • Annonsering i løpet av januar i aviser og på www.hvaler.kommune.no
  • Søknadsfrist for hovedopptak er 1. februar
  • Barn som fyller et år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad til hovedopptaket med frist 1. februar, rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med lov om barnehager.
  • Opptaksmøte i løpet av februar
  • Vedtak om opptak eventuelt avslag sendes straks etter opptaksmøtet
  • Klagefrist etter avslag er 3 uker
  • Eventuell klage sendes Seksjon for opplæring og kultur og behandles i kommunal klagenemd
  • Nytt barnehageår starter 15. august
  • Dersom det blir ledige plasser i løpet av året blir disse fylt opp med utgangspunkt i venteliste og gjeldene opptakskriterier

Målgruppe

Vilkår

Samarbeidspartnere

Lover

Veiledning

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

Publisert
13.09.2010
Sist endret
07.12.2016