Gå til innhold

Søk barnehageplass

Alle barnehager i Hvaler kommune er med i samordnet opptak. Kommunen har 3 kommunale og 1 privat barnehage. Søknadsfrist til hovedopptak for barnehagene er 1. februar. For å ha rett til barnehageplass må du søke til hovedopptaket.

Rett til barnehageplass betyr at barn som fyller 1 år senes innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad til hovedopptaket, rett til å få plass i barnehage fra august. Barn som fyller 1 år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad til hovedopptaket, rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller 1 år. Dette er i samsvar med Barnehageloven.

Det er aneldning til å registrere inn nye søknader gjennom hele året, og være med i løpende opptak. Løpende opptak vil si opptak i perioden etter at hovedopptaket er avsluttet og fram til neste hovedopptak. Du blir da registert på venteliste til barnehageplass. Så langt det er mulig vil vi ta inn barn ved ledige plasser og kapasitet, men du må forvente litt ventetid. 

Alle barnehagene i Hvaler kommune har felles opptak. Felles søknadsskjema til alle barnehagene finner du her. 

Du søker på dette skjemaet om du ønsker ny plass eller søker om plass i en annen barnehage i kommunen. Skjemaet fyller du ut på skjermen, skriver ut og sender pr. post til:
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Du kan også få skjemaet ved å henvende deg til servicetorget i Hvaler kommune, telefon 69 37 50 00, så sender vi det gjerne til deg.

Her kan du lese mer om den enkelte barnehage:

Du er også velkommen til å besøke barnehagene. Det er fint om du gjør en avtale først. Vi er mye ute på tur i vakker Hvalernatur.

Publisert
22.12.2010
Sist endret
07.12.2016