Gå til innhold

Samarbeidsutvalget ved Hauge barnehage

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg

Foreldrerådet i Hauge barnehager er alle foreldre/foresatte til barn i barnehagen. Foreldrerådet fremmer foreldrenes fellesinteresser. Gjennom et godt samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa  i barnehagen skaper vi et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet på Hauge barnehage har et egent FAU (Foreldrerådets arbeisutvalg)

Foreldrerådet velger hver høst to representaneter og to vara til barnehagens samarbeidsutvalg (SU).

Samarbeidsutvalget (SU) er rådgivende, kontaktskapende og samordnende. Virksomhetsleder er sekretær og har ansvar for å legge fram saker av viktighet legges fram.

Medlemmer i Hauge barnehages samarbeidsutvalg 2016/2017:

Foreldrerepreseentanter (valgt for 2016/2017)
Marianne Østby(leder) og Lena N Araldsen
Vara: Kristine Bjørge og Morten Sortland
Ansattrepresentanter (valgt for 2016/2017)
Sidsel Breivik og Anita Johansen
Vara: Monika S Granholt og June Forsetlund
Eier/politisk representanter (valgt for 2015-2019)
Wiggo Sørlien
Vara: Roy Hansen

 

Publisert
14.11.2012
Sist endret
12.01.2017