Gå til innhold

Foreldresamarbeid til barnas beste

Hauge barnehage ønsker å legger stor vekt på et godt samarbeid. Vi ønsker en god og åpen kommunikasjon med dere som foreldre og foresatte.

Foreldresamarbeidet hos oss skjer både på formelle og uformelle arenaer.

Det formelle samarbeidet foregår ved

  • To foreldremøter i året
  • Tilbud om to foreldresamtale pr år, eller flere ved behov
  • Brukerundersøkelser
  • Månedsplaner og tilbakeblikk hver måned på e-post til foreldrene 
  • Samarbeidsutvalget for barnehagen
  • Eget FAU for barnehagen

Det uformelt samarbeid foregår gjennom

  • den daglig kontakten  om morgenen og ettermiddagen
  • i ulike arrangement gjennom året
  • åpenhet for tilbakemeldinger
  • dugnader etter behov

Foreldreutvalget for barnehager har eget nettsted (FUB)  her du kan finne nyttig informasjon.

Foreldrene på Hauge barnehage har opprettet et eget arbeidsutvalg (FAU). Ønsker du kontakt med foreldreutvalget kan du sende e-post til fau.haugebarnehage@gmail.com. Foreldrene har også en egen lukket facebookgruppe. Her kan du melde deg inn dersom du har barn i Hauge barnehage.

Publisert
11.11.2010
Sist endret
31.08.2017