Gå til innhold

Om oss

Hauge barnehage bidrar med kunnskap og opplevelser om Hvalers særegne natur- og skjærgårdsmiljø.

Opplevelser i hvalernaturen

Barnehagen er mye ute i naturen. Barna får flotte naturopplevelser ute gjennom hele året. Vi har egen lavvoplass med gamme. Der har vi vedovn og sitter inne og varme oss på kalde dager. Plassen kan dere lese mer om her! Vi bruker denne plassen hele året. 


Opplevenser i hvalerskjærgården

Barnehagen ligger på vei mot den største fiskehavna mellom svenskegrensa og Lindesnes, Utgårdskilen. Vi er opptatt av fisk som næringsvei og kulturuttrykk. Krabbefiske, hummerfiske, fiskemat, fiskemottak, fisk med snøre med dupp. Vi har  egen båt som vi bruker på korte turer i skjærgården og til hummerfiske om høsten.

Hauge barnehage har stort fokus på skjærgårdsliv. Vi har tre uker med sjøvett hvert år i årsplanen vår. Sikkerhet og kjennskap om sjøen er viktig, derfor starter vi med dette allerede fra de går på småbarnsavdelingen.

De eldste barna har uteuke hvert år. Da flytter hele denne barnegruppa ut til Guttormsvauen eller Kuvauen.


Opplevelser og insprasjon

Vi lar oss inspirere av Reggio Emilia som sier at barnet har 100 språk. Barna får uttrykke seg med gjennom mange  språk,  som lek ute og inne, drama, maling, tegning, modellering, dans, skriftforming og musikk.

Publisert
11.11.2010
Sist endret
31.08.2017