Gå til innhold

De eldste barna - "Skolegruppa"

Hauge barnehage er nærmeste nabo til skolen og vi er opptatt av en god overgang mellom barnehage og skole.

Vi forsker på:

Begreper
Vi utforsker begreper som høy/lav, tjukk/tynn, lang/kort, tung/lett, under/over, foran/bak, mindre/minst, flere/flest osv. Begrepene presenteres på en fysisk og konkret måte.

Barnas navn
Barna ser navnet sitt i mange sammenhenger, og vi oppmuntrer  til å skrive navnet sitt så ofte som mulig. Etter hvert vil barna kjenne igjen navnebildet sitt og kunne skrive det selv.

Rytmer og lyder i språket
Barna opplever rytmer og lyder i ord gjennom rim og regler, sanger og lek med språket. Sammen klapper vi stavelser i navn og ord.                                        

Former og mengde
Gjennom å spille spill, tegne, telle, sortere, bake, veie og måle får barna kunnskap om formene sirkel, firkant, trekant, og tallene opp til ti. Vi går på skattejakt. Hvilke former kan vi finne igjen ute i naturen og på avdelingen?                              

Bokstaver og tall
Barna presenteres for bilder av bokstaver og tall gjennom plakater med tall og bokstaver på avdelingene. Hvilke bokstaver barna har i navnene sine?  Vi lager bokstaver og tall på forkjellige måter. Barna ”skriver” og regner. Vi lytter ut lyder sammen, synger alfabetsang og har skattejakt og finner ting som begynner på en bestemt bokstav.

Arbeidsark
Når barna arbeider med arbeidsark trenes konsentrasjon, motoriske ferdigheter og arbeidsvaner.

Høytlesing og samtale
Vi leser vi eventyr og bøker, og legger stor vekt på den daglige samtalen.

Gjennom hele barnehagetiden og spesielt det siste året, er vi på besøk i skolegården på Åttekanten skole.  Den siste våren i barnehagen har vi jevnlige treff med de andre barnehagene. Her treffes alle som skal begynne på samme skole. Barna blir kjent med hverandre, den skolen de skal gå på og med fadderne sine.

Hele året jobber vi for at barna skal bli selvstendige, og de blri bedre og bedre til  påkledning og praktiske oppgaver.

 

Publisert
19.11.2010
Sist endret
12.01.2017