Gå til innhold

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

I henhold til Barnehagelovens forskrifter om foreldrebetaling § 3 skal alle kommuner ha en ordning som tilbyr barnefamilier med lav inntekt reduksjon i foreldrebetaling - ingen husholdning skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede inntekt.

Kommunen skal gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle tre-, fire- og femåringer i husholdninger med lav inntekt.

NB! Du må søke på nytt for barnehageåret 2018/2019. Frist for søknad som gjelder fra barnehageårets start er 15. august 2018. Dette gjelder for gamle og nye søkere.

  • For rett til redusert foreldrebetaling må husholdningens samlede person- og skattepliktig kapitalinntekt ikke overstige kr 533 500,- per år.
  • For rett til gratis kjernetid (20 timer per uke) for 3-, 4- og 5 åringer må husholdningens samlede person- og skattepliktig kapitalinntekt ikke overstige kr 450 000,-

Ordningen gjelder både for private og offentlige barnehager.

Dersom du kommer inn under disse ordningene, må du selv sende en søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Du må legge ved siste selvangivelsen  i søknaden.

Har du plass i kommunal eller privat barnehage i Hvaler kommune, må du sende søknad til:
Hvaler kommune - oppvekst
Storveien 32
1680 Skjærhalden

 

Du finner den informasjonen du trenger om foreldrebetaling og søknad om gratis kjernetid her.

Publisert
07.05.2015
Sist endret
05.02.2018