Gå til innhold

Foreldresamarbeid

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

(Barnehageloven § 1)

Samarbeidsutvalget ved Brekke barnehage i 2014/2015:
Foreldrerepresentanter:
Sirianne Krabseth (leder)
Daniel Høstmark                                                                                                                                                                 Camilla Tenvig Pedersen (vara)
Hilde Kristin S. Helgestad (vara)
Ansattes representanter:
Emily Evensen
Vigdis Jørgensen
Ingrid Fjell (vara)
Trine M.W.Olsen (vara)

Politisk representant:      

Ingjerd Kahn   (Kjell Jørgensen -Vara)    

   
Vi legger stor vekt på et godt og nært samarbeid og ønsker å ha en god og åpen kommunikasjon med dere som foreldre. Foreldresamarbeidet skjer både i uformelle og formelle sammenhenger.

Uformelle møter er den daglige kontakten, informasjonsbrev, foreldrekaffe og andre arrangementer.

Formelle sammenhenger er foreldremøter og foreldresamtaler. Alle foreldrene i barnehagen er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger hver høst representanter som sitter i barnehagens samarbeidsutvalg (SU).

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) har et nettsted der du kan finne nyttig informasjon.

Publisert
11.11.2010
Sist endret
15.07.2015