Gå til innhold

Lurt å øve på

Barnehagene og barneskolene på Hvaler mener at dette er lurt å øve på før skolestart. Dette gjelder både i barnehagen og hjemme:

Vennskap og sosial kompetanse

 • Vennskap og sosial kompetanse er en viktig del av førskoletreningen
 • Barn utvikler sin sosiale kompetanse i samspill med andre
 • I vennskap, lek, hverdagsaktiviteter, tilrettelagte aktiviteter og samtaler, øver barna opp sin evne til empati, prososial adferd, selvhevdelse og selvkontroll. Målet er at barna skal få en god selvfølelse, bli trygge og selvstendige.
 • I førskolegruppa legger vi til rette for vennskap, lek og tilrettelegger for aktiviteter slik at barna skal bli trygge, selvstendige og godt rustet til en ny hverdag.

 

Språk og språkmiljø

 • Språkmiljø og språkutvikling er fokusområde for alle barnehagene på Hvaler
 • Når barna begynner på skolen er de språklige ferdighetene sentrale
 • For de eldste barna handler det mye om samtaler, fortelling og begreper.
 • Gjennom samling, hverdagssamtaler og førskoleaktiviteter bidrar engasjerte voksne til å la barna få uttrykke seg.
 • I samspill med andre barn lærer barna å lytte, ta ordet og vise respekt for hverandre.
 • Det er viktig at barna er vant til å bli lest for.
 • Vi voksne må være bevisste på bokstavenes lyd og navn.
 • Generell begrepslæring i språk og førmatematikk

Hjelpe barnet før skolestart med:

 • Riktig blyantgrep
 • Skrive navnet sitt
 • Skrive bokstavene riktig. Det er viktig allerede ved 3-4 års alderen å gi veiledning i riktig skrivemåte og ikke la barna kopiere og lage egne skrivemåte.

 

 

 

 

Publisert
17.01.2014
Sist endret
20.01.2014