Gå til innhold

Overgang barnehage-skole

Maxi-barna er de eldste barna på Brekke. Vi har klubb en gang i uken og gym en dag hver 14.dag. Samarbeidet mellom Brekke barnehage og Floren skole er godt etablert og fungerer svært bra. Under står det noe om hvordan vi jobber med våre skolestartere for å gi dem en best mulig overgang.          

Nyttig kan det være å lese brosjyren " Med spent forventning- overgangen barnehage til skole"

http://www.utdanningsforbundet.no/upload/Publikasjoner/Brosjyrer/Skolestart_brosjyre.pdf


DETTE GJØR VI :

Barnets navn :

Mål: Barna kjenner igjen navnebildet sitt og skrive navnet sitt

Metode: Barna blir gjort oppmerksom på og ser navnet sitt i mange sammenhenger. Barna skriver navnet sitt så ofte som mulig.


Rytmer og lyder i språket

Mål: Barna blir oppmerksom på rytmer og lyder i ord.    

Metode: Lære rim og regler, synge  og klappe stavelser   


Arbeidsark

Mål: Trene konsentrasjon, motoriske ferdigheter og arbeidsvaner.


Begreper

Mål: Barna kan begreper som høy/lav, kort/lang, tjukk/tynn, foran/bak,    størst/mellomst/minst og lignende.

Metode: Snakkepakka, eventyr og arbeidsark, ting vi har/gjør i øyeblikket


Former og mengde

Mål: Barna kan benevne formene sirkel, firkant, trekant og kjenne igjen tall opp til ti.

Metode: Spille spill, tegne, telle, sortere, bake, veie, måle, bruke oss selv, ting vi har/gjør i øyeblikket   


Bokstaver og tall

Mål:Barna presenteres for symbolene

Metode: Plakater med tall og bokstaver på avdelingen. Vi ser på hvilke bokstaver barna har i navnene sine. Barna lager bokstaver og tall på forkjellige måter. Barna ”skriver”.


FORTELLERGLEDE

Tegner og forteller, dikter historier. Leser og dramatiserer eventyr, historier.

Fortsettelsesbok


SAMARBEID

 2 barn er hjelpere i en uke sammen. De henter tralla, velger matsang, går med søppel, hjelper til der det er behov.


BLI KJENT MED SKOLEN

 Vi benytter GYMSAL på skolen hver 14. dag. Vi spiser maten på skolen denne dagen, samt at barna får tid til å leke litt i skolegården. VI GÅR TIL SKOLEN !

Utover våren møter barna i Maxi-klubben fadderne sine på felles tur, samt at barnehagene arrangerer flere førskoletreff på tvers av barnehagene i løpet av våren. Barna treffer da de andre barna som de skal begynne på skolen sammen med. 

Skolen inviterer alle skolestartere til innskrivning i løpet av våren og barna har førskoledager i mai /juni i skolens regi.


I samarbeid med skolen er dette noe vi oppmuntrer barna til å øve på:

 Blyantgrep

 Skrive navnet sitt

 Skrive bokstavene riktig. Barna får øve seg og får veiledning på riktig skrivemåte fra de er   3-4 år

Voksne må være bevisst på bokstavens lyd og navn

 Kle av/på selv

 Gå på do alene

 Rekke opp hånda og vente på tur

  Fargene

  Klippe og bruke saks

 Generell begrepslæring i språk og førmatematikk

 Være vant til å bli lest for                         

Publisert
30.04.2013
Sist endret
20.01.2014