Gå til innhold

Miljøvern

Brekke barnehage er en miljøbarnehage. Vi har som mål å fremme miljøhensyn og bærekraftig utvikling i kommunen gjennom tiltak med barna som aktive deltakere.

Kompostering:

Barnehagen har egen kompostbinge for mat og hageavfall, og en binge for etterkompostering. Barna er daglig med på å tømme matavfall i bingen og legge på strø. Med trillebårer er de med og henter den ferdige kompostjorda som vi bruker i kjøkkenhagen og blomsterbed. Sammen samtaler, ser og opplever vi det som skjer i denne prosessen.

Kildesortering: 

Vi sorterer glass, blikk, papir, papp og melkekartonger i egne kasser i barnehagen. Dette leverer vi på kommunens returpunkt i nærmiljøet vårt, på Svanekil og på Sandbakken.

Søppelrydding:

Vi deltar i kommunens ”Ruskenaksjon” i april, barna plukker søppel langs veien i nærmiljøet vårt, og foreldre, barn og ansatte har dugnad i barnehagen i vårt eget lekemiljø.

Hver vår drar vi til Skorsnesstranda for å rydde søppel. Vi besøker også Sandbakken avfallsmottak for å se hva som skjer med søpla vi kaster.

Tar vare på naturen:

Gjennom holdningsskapende arbeid og bruk av naturen på øya vår året rundt.

Bruk av lokale matressurser:

Vi høster grønnsaker og poteter fra kjøkkenhagen, får fisk fra lokale fiskere, og nyter frukt og bær fra skog og egen hage.

Publisert
16.11.2012
Sist endret
29.05.2013