Gå til innhold

Læringsmiljø

Læringsmiljø er summen av alle de forhold som kan tenkes å virke inn på barnas muligheter til å tilegne seg kunnskap samt fysisk og psykisk helse.

Publisert
16.11.2012
Sist endret
25.06.2013