Gå til innhold

Språk - mye mer enn bare prat

Dette barnehageåret er vårt fokusområde språk.

 

Alle barnehagene på Hvaler i et felles språkprosjekt:
"Språk i barnehagen - mye mer enn bare prat."

Vi har språk, språkutvikling og et godt språkmiljø i barnehagen som satsingsområd. Vi skal jobbe med språk som tema hele året og bruker ulike innfallsvinkler fra Rammeplanen for barnehager.

Målene i felles språkprosjekt i barnehagene på Hvaler er:
"Barna må få oppleve et rikt og variert språkmiljø i barnehagen, og de må få positive erfaringer med å bruke språket.
Barnehagene i Hvaler
- legger tilrette for strukturert språk- og begrepsstimulering
- synliggjør språk i hverdagsaktivitetene
- dokumenterer barnehagen som en arena for lek, læring og utvikling
- bidrar til at barna utvikler språklige feridgheter som blant annet fortelle, forklare, dramatisere, fabulere, stille spørsmål og uttrykke følelser
- hever kompetansen til de ansatte i barnehagene

Vi bruker veilederen fra UDIR aktivt i arbeidet vårt.

 

Publisert
19.11.2013
Sist endret
03.03.2017