Gå til innhold

Samarbeidsutvalg Asmaløy barnehage

Samarbeidsutvalget ved Asmaløy barnehage i 2012/2013:

Foreldre/foresatte sikres medvirkning på barnehagens gjennom deltakelse i foreldreråd og samarbeidsutvalg. Alle foreldrene i barnehagen er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger hver høst representanter som sitter i barnehagens samarbeidsutvalg (SU).

Foreldrerepresentanter i SU:
Ole Martin Høidal (leder)
Jim Kristensen
Karen Marie Aanonsen (vara)
Thomas Nilsen (vara)

Ansattes representanter i SU:
Tove Harridsleff
Gunn Olsen
Ingrid  M Larsen (vara)
Janne Baltzersen (vara)

Politisk representant (valgt fra 1.1.14 - 1.10.15):
Anne-Lise Pettersen
Lill Chlasen (vara)

Sekretær:
Kirsten Elvsveen

 

Publisert
05.11.2012
Sist endret
16.01.2015