Gå til innhold

Språk og førmatematikk

Den magiske språkposen. Barna trakk en ting ut av posen og benevnte det de trakk.

Siden vi har fokus på språk og førmatematikk i mars, var det naturlig å fortelle barna eventyret om De tre Bukkene Bruse. Vi lagde en "liksom" pose av et teppe. oppi posen hadde vi rekvisittene til eventyret. Barna trakk en ting ut av posen og benevnte det de trakk. Til slutt hadde vi hele eventyret på gulvet. Så startet fortellingen om De tre Bukkene Bruse. Barna satt rolige og konsentrerte seg om eventyret.

Da eventyret var slutt sang vi sangen "Lille Bukken Bruse..." Til slutt kunne barna leke med figurene og velge hvilken rolle de ville ta.

Det er endel begrepslæring i dette eventyret. Vi har rekkefølge ord som : Først-etterpå-til sist. De tre Bukkene er av ulik størrelse : Liten-mellom-stor, den minste- den mellomste- den største. Vi bruker preposisjonene : over en bro, under broen, opp til setra. Vi har mengde ord som : Mye/lite mat.

Barna er blitt glade i dette eventyret og jeg tror vi har introdusert et eventyr som de vil ha stor glede av fremover.

 

Publisert
15.03.2017
Sist endret
15.03.2017