Gå til innhold

Lurt å øve på

Barnehagene og barneskolene på Hvaler mener at dette er det lurt å øve på før skolestart. Dette gjelder både i barnehagen og hjemme:

Vennskap og sosial kompetanse

 • Vennskap og sosial kompetanse er en viktig del av førskoletreningen.
 • Barn utvikler sin sosiale kompetanse i samspill med andre.
 • I vennskap og lek, hverdagsaktiviteter, tilrettelagte aktiviteter og samtaler lærer barna empati, prososial atferd, selvhevdelse og selvkontroll. Barna får økt selvfølelse, blir trygge og selvstendige.
 • I førskolegruppene legger vi til rette vennskap, lek og tilrettelegger for aktiviteter, slik at barna blir trygge, selvstendige og godt rustet for en ny hverdag.

Språk og språkmiljø

 • Språkmiljø og språkutvikling er fokusområde for alle barnehagene på Hvaler.
 • Når barna skal begynne på skolen er de språklige ferdighetene sentrale.
 • For de eldste barna handler det mye om samtaler, fortelling og begreper.
 • Gjennom samling, hverdagssamtaler og førskoleaktiviteter bidrar engasjerte voksne til at barna får uttrykke seg.
 • I samspill med andre lærer barna å lytte, ta ordet og vise respekt for hverandre.
 • Det er viktig at barna er vant til å bli lest for
 • Vi voksne må være bevisste på bokstavens lyd og navn.
 • Generell begrepslæring i språk og førmatematikk

 
Hjelpe barnet før skolestart med:


 • Riktig blyantgrep
 • Skrive navnet sitt
 • Skrive bokstavene riktig. Det er viktig allerede ved 3-4 års alderen å gi veildedning i riktig skrivemåte og ikke bare la barna kopiere og lage egne skrivemåter
 • Kle av/på selv
 • Gå på do alene
 • Rekke opp hånda og vente på tur
 • Fargene
 • Klippe med saks

 

 

 

 

Publisert
04.09.2012
Sist endret
16.01.2014

Kontaktinformasjon


Konstituert virksomhetsleder: 
Janne Baltzersen

Rødsveien 30
1684 Vesterøy
Tlf: 92 45 61 44

Virksomhetsleder: 92 45 61 44
Knøttene: 90 25 32 47
Marihøna: 90 28 18 15
Muslingen: 48 99 14 62
Åpen barnehage: 95 88 37 22

Åpningstid: 06.45 - 17.00

Postadresse:
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

 

Årsplan Asmaløy barnehage 2017-2018 med kalender

 Du finner oss her