Gå til innhold

De eldste barna i barnehagen

De eldste barna som skal begynne på skolen neste år, går i "Klubben"

 Vi skal arbeide med:

Begreper
Vi utforsker begreper som høy/lav, tjukk/tynn, lang/kort, tung/lett, under/over, foran/bak, mindre/minst, flere/flest osv. Begrepene presenteres på en fysisk og konkret måte.

Barnas navn
Barna gjøres oppmerksom på og ser navnet sitt i mange sammenhenger, og blir oppmuntret til å skrive navnet sitt så ofte som mulig. Etterhvert vil barna kjenne igjen navnebildet sitt og kunne skrive det selv.

Rytmer og lyder i språket
Barna blir oppmerksom på rytmer og lyder i ord gjennom rim og regler, sanger og lek med språket. En måte kan også være å klappe stavelser i navn og ord.                                        

Former og mengde
Gjennom å spille spill, tegne, telle, sortere, bake, veie og måle blir barna presentert for formene sirkel, firkant, trekant, og tallene opp til ti. Vi går også på skattejakt. Hvilke former kan vi finne igjen ute i naturen og på avdelingen?                              

Bokstaver og tall
Barna presenteres for symbolene gjennom plakater med tall og bokstaver på avdelingen. Vi ser på hvilke bokstaver barna har i navnene sine,  og barna lager bokstaver og tall på forkjellige måter. Barna ”skriver” og regner. Vi lytter ut lyder sammen, synger alfabetsang og har skattejakt og finner ting som begynner på en bestemt bokstav.

Arbeidsark
Når barna arbeider med arbeidsark trenes konsentrasjon, motoriske ferdigheter og arbeidsvaner.

Høytlesing og samtale
På Klubben leser vi eventyr og bøker, og har jevnlige filosofisamtaler.

Tursjef
På vårparten er et barn fra Klubben tursjef en dag i uka, og får bestemme hvor vi skal gå på tur.


Generelt gjennom hele året jobber vi for at barna skal bli selvstendige, og de får gjøre mye selv i forhold til påkledning og praktiske oppgaver.

Skolebesøk: Våren blir brukt til skolebesøk, for at barna skal bli kjent med den skolen de skal gå på, med nye klassekamerater og med fadderne sine.

 

Publisert
19.11.2010
Sist endret
08.02.2018

Kontaktinformasjon


Konstituert virksomhetsleder: 
Janne Baltzersen

Rødsveien 30
1684 Vesterøy
Tlf: 92 45 61 44

Virksomhetsleder: 92 45 61 44
Knøttene: 90 25 32 47
Marihøna: 90 28 18 15
Muslingen: 48 99 14 62
Åpen barnehage: 95 88 37 22

Åpningstid: 06.45 - 17.00

Postadresse:
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

 

Årsplan Asmaløy barnehage 2017-2018 med kalender

 Du finner oss her