Gå til innhold

Barnehage - godkjenning

Søknadfrist:

Søknader behandles fortløpende.

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Før en barnehage settes i drift, skal den godkjennes av kommunen. Barnehageeier forplikter seg til å drive virksomheten i tråd med gjeldende regelverk, både med hensyn til pedagogisk innhold, helse, miljø og sikkerhet.

Blant kravene er:

 • barnehagens vedtekter skal blant annet gi opplysninger om formål, opptakskriterier og åpningstider
 • hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg for å sikre samarbeidet med barnas hjem
 • barnehagen skal føre internkontroll

Målgruppe

Barnehageeiere

Vilkår

 • Barnehagen skal drives på regelmessig basis. Minst ett av barna skal ha et ukentlig opphold på mer enn 20 timer.
 • Når barna er under 3 år, er det tillatt å ha 5 barn eller flere til stede samtidig.
 • Når barna er 3 år eller eldre, er det tillatt å ha 10 barn eller flere til stede samtidig.
 •  Barnehagen vil motta godtgjøring for driften. Den finansieres ved foreldrebetaling, statlige driftstilskudd og eventuelt kommunalt tilskudd. (Informasjon om hva du får i kommunalt tilskudd får du ved å kontakte kommunen. Foreldrebetalingen og driftstilskuddets satser fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak.)

Samarbeidspartnere

Veiledning

Kommunen vil gi deg veiledning om hvilke godkjenninger/uttalelser du som barnehageeier må innhente før barnehagemyndigheten kan godkjenne barnehagen. Du bør derfor tidlig kontakte kommunen for å få informasjon om hvilke krav som stilles.
 
Brosjyre:
www.etablerebarnehage.no

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

 • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
 • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

Barn, barnehage, etablering av barnehage, barnehageplass, barnepark, dagmamma, familiebarnehage, barnepass
Publisert
10.11.2009
Sist endret
12.08.2014