Gå til innhold

Havneforvaltningen informerer

Hvaler havn har i år hatt den største oppgradering og rehabilitering av kommunens brygger og kaier på mange år.

Fiskerihavner

 • Utgårdskilen - oppgradert mottaks- og allmennings-kai. Langs sten-kaia skal det bygges utriggere for fritidsbåtene. Dette prosjektet tar tid både med tanke på søknadsprosess og valg av utførende entreprenør, hvor kommunen er underlagt strenge regler for anskaffelser.
 • Vikerhavn - skiftet nytt bryggedekke.

 

Trafikkhavner

 • Lauer - eksisterende flytebrygge er fjernet. Ny enkel brygge skal settes opp til høsten. Avdeling havn venter på  dispensasjon. Videre er det også søkt Kystverket om midler til  belysning langs moloen,  der hvor fergen kommer inn. Hensikten er å utbedre trafikksikkerheten for både ferge, fritidsbåter og eventuelle utrykningsfartøy.
 • Herføl brygge - hele bryggedekket er skiftet. Nye kraftige fendere er satt opp.
 • Skjærhalden fergehavn - oppgradert med to nye dykdalber (fortøyningsinnretning). Utvidet fergerampe. Montert nye fendringer samt ny puller. Det er også satt ut ventebu i glass for fergepassasjerer.
 • Skjærhalden taxibrygge - rehabilitert og oppgradert etter stormen i vinter.
 • Skjærhalden Charterbrygge - bryggeskjørtet foran Første Reis var knust pga fortøyning av større båter. Det er nå rehabilitert, og det er satt opp skilt om kun av- og pålessing.
 • Sannøbryggen  på Nordre Sandøyrehabilitert på grunn av sviktende bæreevne.
 • Makø - bygger ny fergerampe tilpasset fremtidens bruk.

 

Havner for fritidsflåten

 • Kroksand badestrand  baderampen er rehabilitert med kraftig spunting og bygget opp med Karmøysteiner.

 

Kommunale brygger

 • Dypedal brygge - rehabilitert og oppgradert etter sprekker i landkar og kraftig armeringskorrosjon.
 • Skjelsbu brygge - stengt i dag pga stor usikkerhet knyttet til bæreevne og trafikksikkerhet. Kommunen i samarbeid med Skjelsbu Vel er i gang med å sette opp ny enkel brygge. Forventet ferdigstillelse i august.
 • Korshavn og Skipstadsand Brygge - rehabilitert og oppgradert til fungerende beredskapshavner. Ferdigstilt og overlevert i forrige uke, hvor fergeselskapet med Gravningen testet ut anlegget. Et samarbeid mellom Hvaler kommune og Statens vegvesen.

 

For spørsmål og nærmere info om kommunens havneforvaltning kontakt:

 

Ling Kile

Tlf: 69 37 50 94

Mail: linkil@hvaler.kommune.no

Publisert
20.06.2016
Sist endret
16.04.2018

Kontaktinformasjon

Kontakt: Ling Kile

Tlf. 69 37 50 00

Praktisk informasjon