Gå til innhold

Parkering

PARKERING

Avgiftsparkering
Kommunen har avgiftsbelagt parkering på parkeringsplassene nedenfor
i tiden 15. mars - 15. oktober.
Alle dager fra kl.08.00 – kl.18.00.

Gratis parkering på alle kommunale plasser fra 15.oktober til 15.mars.

Takster i 2018

Parkering

2018

 

 

Parkering v/rådhuset og Floren skole per time

kr.

15

Parkering v/rådhuset per døgn

kr.

150

Parkering v/Hvaler kirken per time

kr.

12

Parkering v/Hvaler kirke per døgn

kr.

120

Parkering v/Skipstadsand og Vikerhavn per time

kr.

10

Parkering v/Skipstadsand og Vikerhavn per døgn  

kr.

100

Ab.park. Skjærhalden sentr. (fastb. Østre Øyer)

kr.

6 250

Ab.park. på kommunens havneområder

kr.

6 250

Ab.park. Utgårdskilen

kr.

3 420

Ab.park. Skipstadsand

kr.

2 650

Easyparkkoder på de forskjellige plassene er:

Rådhuset : 1030

Kirken      : 1031

Skipstadsand: 1032

Vikerhavn : 1033

Det er soneparkering i sentrum av Skjærhalden. Det er derfor kun lov å parkere på oppmerkede parkeringsplasser.

Se ellers oppslaget på parkeringsautomatene.

NB! Parkeringsbillett for betalt avgift skal være godt synlig i frontruten. Overtredelse vil medføre tilleggsavgift og kjøretøyet kan fjernes for eiers kostnad og risiko.

 

Vil du klage på parkeringsgebyr?
Eget skjema her; Parkeringsgebyr - klage på ilagt parkeringsgebyr/tilleggsavgift.

 

Myndighet

Hvaler kommune har delegert myndighet til å håndheve parkeringen på Hvaler.

 

 

Publisert
27.09.2010
Sist endret
07.02.2018

Kontaktinformasjon

Leder: Ole Johan Vauger ojva@hvaler.kommune.no
Tlf. 69 37 50 68/476 83 719

Praktisk informasjon