Gå til innhold

Kjøring på de østre øyer i Hvaler kommune

Forbudet mot motorferdsel på østre øyer i Hvaler kommune er herved opphevet

Kommunestyret vedtok å oppheve forbudet den 15.12.2016, etter at det ble kjent at bestemmelsene for å gi dispensasjon fra forbudet er ugyldige etter skiltforskriften. I dag er det altså tillatt å kjøre på våre kommunale veier uten først å få tillatelse. Vi presiserer at forbudet fortsatt gjelder i utmark.»

Publisert
20.12.2016
Sist endret
20.12.2016

Kontaktinformasjon

Leder: Ole Johan Vauger ojva@hvaler.kommune.no
Tlf. 69 37 50 68/476 83 719

Praktisk informasjon