Gå til innhold

Gang- og sykkelveier

Det er etablert fortau, gang- og sykkelstier på følgende steder:

  • Fv 472 til Neset,Utgårdskilen
  • Fv til Bernardsmyra - Rød/Asmaløy
  • Deler av RV 108 ved Rådhuset
  • Bratte Bakke til Havtunet 
  • Skjærhalden sentrum - Strandveien
  • Ødegårdsåsen og Norderhaugfeltet (delvis)

I forbindelse med kommunens arealplanlegging blir nye gang- og sykkelveier kontinuerlig vurdert. Dette ansvar pålegges i hovedsak tiltakshaver.

Publisert
28.09.2010
Sist endret
28.09.2010

Kontaktinformasjon

Leder: Ole Johan Vauger ojva@hvaler.kommune.no
Tlf. 69 37 50 68/476 83 719

Praktisk informasjon