Gå til innhold

Vedlikehold av kloakknettet

For å kunne ta hånd om og rense avløpsvannet slik at vannforekomstene ikke påvirkes negativt, må det forurensede avløpsvannet (spillvannet) fra boliger, hytter, offentlige bygninger og næringsvirksomhet, samles opp og transporteres via rørledninger fram til renseanlegget uten lekkasjer av betydning.

Traséene for avløpsledninger er valgt slik at avløpsvannet i størst mulig grad kan renne av seg selv (selvfall), men av og til må avløpsvannet transporteres i motbakke ved hjelp av pumping. Pumpestasjoner utgjør derfor en viktig del av avløpsledningsnettet.

Rørledningene for pumping og pumpestasjonene er prosjektert med hensyn til selvrensing. Selvfallsledninger skal også i utgangspunktet klare å holde seg rene, men av erfaring er det viktig at vi etterser både pumpeledninger og selvfallsledninger.

Vi har utarbeidet en spyleplan for alle kommunale ledninger. Dette følges opp ved at det er satt i ett årshjul. Gjennom rutiner på pumpestasjonene har vi god oversikt over tilstand på pumpene og pumpeledningene. Hvis kapasiteten blir dårlig i røret kan vi kjøre renseplugg.

Renseplugg:På selvfallsledningen bruker vi spyling fra spylebil. Vi bruker også kamera for å inspisere rørledningene.

Vi inspiserer også rørledninger som ligger under vann.

Her er et eksempel på hvordan tilstanden kan være i et rørstrekk:

Publisert
13.11.2017
Sist endret
13.11.2017

Kontaktinformasjon

Vann- og avløpsvakt (døgnbemannet):
Telefon 908 51 920

Servicetorget:
Telefon 69 37 50 00

E-post: postmottak@hvaler.kommune.no

Leder: Hanne Bonnevie Svendsen hanfur@hvaler.kommune.no

Praktisk informasjon