Gå til innhold

Vannkvalitet

Drikkevann som kommunen leverer skal være hygienisk betryggende, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre fare for helseskade i vanlig bruk.

Kvalitet

Parameter

Drikkevann

Grenseverdier

Kalsium

13

anbefalt < 25 mg/l

Natrium

8

200 mg/l

Magnesium

0,9

mg/l ingen

Sulfat

5-10

100 mg/l

Klorid

5

200 mg/l

Hardhet

2-2,5

dH0 ingen

pH

      8

6,5 - 8,5

Publisert
24.09.2010
Sist endret
24.09.2010

Kontaktinformasjon

Leder: Roy Hansen hroy@hvaler.kommune.no
Tlf. 69375114/90164699

Praktisk informasjon