Gå til innhold

Fra kilden til springen

Drikkevannet til Hvaler blir levert av Fredrikstad Vann, Avløp og Renovasjonsforetak (FREVAR KF). Vannet blir ført via overføringsledninger i sjø og på land.

Råvannet hentes i Isnesfjorden/Vestvannet som står i forbindelse med Glomma. Herfra ledes vannet til Borredalsdammen i Fredrikstad, som rommer 15 dagers reserve av råvann. Borredalsdammen er belagt med restriksjoner i forhold til boliger, ferdsel og landbruk, og det er forbudt å bade og fiske i Borredalsdammen.

Fra Borredalsdammen ledes vannet til FREVAR KF`s vannverk for rensing. Vannverket på Høyfjell produserer rundt 15,5 millioner kubikkmeter vann pr år.  Det er til enhver tid, ett døgns reserve av ferdigprodusert drikkevann i hødebassenget ved vannverket.

For å opprettholde et stabilt og forsvarlig vanntrykk hele veien frem til springen, benyttes trykkøkningsstasjoner og utjevningsbasseng. På Hvaler er det 2 utjevningsbasseng på 1500 m3 hver.

Publisert
24.09.2010
Sist endret
27.09.2010

Kontaktinformasjon

Leder: Roy Hansen hroy@hvaler.kommune.no
Tlf. 69375114/90164699

Praktisk informasjon