Gå til innhold

Utslippstillatelse

Eier plikter å søke den kommunale forurensningsmyndigheten om tillatelse til utslipp av avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende med utslipp mindre enn 50 pe (personekvivalenter). Søknadsplikten gjelder så snart det er innlagt vann.

Utslippstillatelse for hytter

Dersom det er innlagt vann i hytta kreves det godkjent renseløsning av avløpsvann som ledes ut via rør.

Innlagt vann gjelder alt vann som ledes inn i hytta gjennom rør. Dette gjelder alt vann fra kommunalt ledningsnett, via privat sommervannsledning, brønn eller via cisterne.

Hytteeiere som ønsker å ha innlagt vann må først søke om utslippstillatelse for et private avløpsanlegg.

Mer om utslippstillatelse.  Søknad om utslipp

Publisert
27.09.2010
Sist endret
22.05.2017

Kontaktinformasjon

Vann- og avløpsvakt (døgnbemannet):
Telefon 908 51 920

Servicetorget:
Telefon 69 37 50 00

E-post: postmottak@hvaler.kommune.no

Leder: Hanne Bonnevie Svendsen hanfur@hvaler.kommune.no

Praktisk informasjon