Gå til innhold

Unngå frostskader på private vann- og avløpsrør

Slik unngår du tilfrysning av stikkledinger.

Private ledningseiere dvs. abonnenter og beboere har eget ansvar for rørene i boligen og stikkledningene (vann- og avløpsrør) på utsiden, fram til og med stedet de er påkoblet kommunal hovedledning som avdeling vann og avløp har ansvar for. Kalde vinterdager kan medføre frostskader på vannrør. Når vann fryser til is øker volumet med ca. 10 %, isen vil da sprenge en lukket rørledning. Hold derfor alle rom varme nok, enten du er hjemme eller borte. Minimum 10° C i boligdel og over 3° C i kjeller. Dette gjelder den delen av boligen som inneholder vanninstallasjoner, bad, kjøkken, wc, vaskerom, etc.

Forholdsregler for å unngå frostskader på rør: Den vanligste årsaken til frostskader er at folk glemmer å lukke kjellervinduer og luker. Hvis disse er i nærheten av et vannrør når kulda kommer, tar det ikke lang tid før røret fryser.

Lukk kjellervinduer og ventiler

Steng ventilasjonsluker

Isoler vann- og avløpsledninger i kalde rom og i kjellere

Hold alle rom varme nok om du er hjemme eller borte (min.10° C i bolig og over 3°C i kjeller)

Husk varme på hytta, fritidsboliger og utleielokaler

Private ledningseiere (abonnenter/beboere) har eget ansvar for rør i boligen og stikkledninger på utsiden fram til kommunal hovedledning.

Privat ansvarsforhold er vann- og avløpsrørene i boligen og rørene på utsiden av boligen (husveggen) fram til stedet de er påkoblet den kommunale hovedledningen. Private vann- og avløpsrør som eier selv har ansvar for kalles stikkledninger. De private ledningene utenfor boligen kan ikke beskyttes på noen måter i kulden. Beboer er avhengig av at rørlegger har lagt de private rørene på en forskriftsmessig måte.

VA-avdelingen har kun ansvar og beredskap for hendelser på kommunale hovedledninger

VA-avdelingen har ansvar for de kommunale hovedledningene (vann og avløp).

Privat ledningseier har ansvaret fra påkoblingspunktet på kommunal ledning og fram til den enkelte eiers bygning.

Ved reparasjonsarbeidet etter frostsprengning må VA-avdelingen ofte stenge av den hovedledningen som det private røret (stikkledningen) er tilknyttet. Avdelingen har kun beredskap for å rykke ut og reparere skader på kommunale hovedledninger. Det er sjelden at disse hovedledningene skades av kulde. Frostskader oppstår som regel på private rør (stikkledninger) eller i boligenes kjellere.

Unngå store utgifter for frostskader på private rør. Avstengning på hovedledning vil berøre langt flere enn de som er direkte tilknyttet det aktuelle skadestedet. Ta derfor forholdsregler for å unngå at slike skader oppstår!

Spares det for mye på strøm, kan regningen for reparasjon av frostskader i boligen strekke seg fra ca. noen tusen til over 100 000 kroner

Hvis beboere oppdager at vannet er frosset på de private rørene, bør man være varsom i forhold til oppvarming av det frosne røret

Hvis tilfrysing har medført sprekker i de private rør, oppstår vannskadene ofte først når vannet kommer tilbake

I tilfeller med frosne rør anbefaler vi at man kontakter profesjonell hjelp (rørlegger)

Vannskadeinformasjon fra Sintef

Ta gjerne kontakt med vår driftsleder Per-Kåre Rubach, dersom ytterligere informasjon ønskes; pkru@hvaler.kommune.no
eller postmottak@hvaler.kommune.no

 

Publisert
12.01.2011
Sist endret
02.05.2018

Kontaktinformasjon

Vann- og avløpsvakt (døgnbemannet):
Telefon 908 51 920

Servicetorget:
Telefon 69 37 50 00

E-post: postmottak@hvaler.kommune.no

Leder: Hanne Bonnevie Svendsen hanfur@hvaler.kommune.no

Praktisk informasjon