Gå til innhold

Rengjøring av hovedvannledninger

Hvaler kommune gjennomfører hvert år systematisk rengjøring av hovedvannledningsnettet i hele kommunen etter en fastsatt spyleplan. Rengjøringen skjer hovedsakelig om høsten, men rengjøring kan ved behov også gjennomføres ellers i året.

Når vi rengjør der du bor, vil du bli varslet i forkant gjennom Hvaler kommunes SMS varslingssystem. Du kan oppleve dårligere vanntrykk og vannkvalitet i spyleperioden. Noen abonnenter, spesielt i høyereliggende områder, kan risikere at vannet blir helt borte mens spylingen pågår.

Spylingen vil foregå mellom 9.00 og 14.30.

Hvordan gjør vi det?

Vi rengjør hovedvannledningsnettet for å forhindre begroing og for å sikre god vannkvalitet ute på vannledningsnettet. Ved rengjøring åpner vi ventiler i vannkummer i perioder inntil ca. 30 minutter, slik at det spyles ut store mengder vann på kort tid. Vannet i vannledningene får da så stor hastighet at det tar med seg slam som er blitt avleiret på innsiden av rørveggen. Vi spyler til vannet er blitt klart.

Hvordan vil du oppleve spylingen?

Mens spylingen pågår kan vanntrykket bli dårligere, og noen abonnenter kan bli helt uten vann. Vi anbefaler at du ikke bruker oppvask- eller vaskemaskin under spylingen, og at du begrenser tapping fra vannledningsnettet til et minimum. Dersom huseiere bruker vann samtidig som det foretas spyling, kan de få grumsete vann inn i huset. Misfarget vann kan også forekomme etter at arbeidene er avsluttet. Prøv da å tappe kaldtvann, helst fra første tappested etter hovedstoppekran, og la vannet renne til det blir klart. Rens deretter siler på tappestedene.

Har du spørsmål?

Lurer du på noe kan du ta kontakt med servicetorget på telefon 69 37 50 00, eller vann og avløpsvakten på telefon 908 51 920.

 

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål: Hvilket klokkeslett spyler dere? Svar: Vi spyler mellom kl 0900 og 1430.

Spørsmål: Blir vannet brunt? Svar: Ja, det kan bli brunt og det kan bli luft i rørene. Åpne kranene og la det renne til vannet blir klart.

Spørsmål: Kan dere si ifra når dere spyler hos meg? Svar: Det er vanskelig å si når vi er akkurat hos deg, da vannet kan forsvinne når vi spyler i nærområdet.

Spørsmål: Hva med oppvaskmaskin og vaskemaskin, vil de stoppe? Svar: De kan stoppe, og de kan dra inn brunt vann.

 

Publisert
11.10.2017
Sist endret
10.11.2017

Kontaktinformasjon

Vann- og avløpsvakt (døgnbemannet):
Telefon 908 51 920

Servicetorget:
Telefon 69 37 50 00

E-post: postmottak@hvaler.kommune.no

Leder: Hanne Bonnevie Svendsen hanfur@hvaler.kommune.no

Praktisk informasjon