Gå til innhold

Spørsmål og svar

Her finner du ofte stilte spørsmål i forbindelse med målerbytte.

Hva koster det å bytte til ny smart vannmåler?
Selve byttet og vannmåleren koster ikke noe for den enkelte, når det gjennomføres. Dette gjøres som en langsiktig investering av kommunen og vil være med på både å holde kostnadene nede og yte nye tjenester.

Hvem eier den nye vannmåleren?
Etter bytte til ny smart vannmåler går eierskapet av vannmåleren over til Hvaler kommune.

Når må vannmåleren byttes neste gang?
Den nye smarte vannmåleren benytter batteri som strømkilde for å kommunisere, som har en forventet levetid på mer enn 16 år til den må byttes.

Hvor mye plass må den nye vannmåleren ha?
De nye smarte vannmålerne vil gjennomgående ha behov for mindre plass enn den som benyttes i dag.

Kan den nye vannmåleren plasseres der den gamle står?
Det kan den som hovedregel, under forutsetning om at den gamle er montert i henhold til kravene til Hvaler kommune stiller. Om eksisterende plassering ikke er i tråd med tilknytningsavtalen vil kunden bli tilbudt å flytte den til egnet sted, på kundens regning. Her kan du se hvordan vannmåleren skal plasseres.

Kan andre se mine vannmålerdata?
Kommunikasjon mellom den smarte vannmåleren og den smarte strømmåleren (AMS-måler) foregår kryptert og vanskelig lesbart for andre. Etter at data er i den smarte strømmåleren, håndteres de av de samme regler og krav som den smarte strømmåleren er underlagt.

Når skal min vannmåler byttes?
Vi begynner utskiftningen av de ca 4300 vannmålerne i juni 2017. Arbeidet vil pågå ut 2018 og du vil bli kontaktet når det er din tur. Se mer informasjon om selve vannmålerbyttet på siden Målerbytte - steg for steg.

Vil du ha en brosjyre?
Du kan laste ned en brosjyre med kortversjon om målerbytte her.  

Publisert
22.05.2017
Sist endret
14.06.2017

Kontaktinformasjon

Vann- og avløpsvakt (døgnbemannet):
Telefon 908 51 920

Servicetorget:
Telefon 69 37 50 00

E-post: postmottak@hvaler.kommune.no

Leder: Hanne Bonnevie Svendsen hanfur@hvaler.kommune.no

Praktisk informasjon