Gå til innhold

Generelle krav til plassering av vannmålere

De fleste vannmålere er plassert riktig på hus og hytter, men når vannmålerne nå skal skiftes ut vil vi kunne oppdage at enkelte målere står feil plassert.

Her er kravene til rett plassering av vannmåler

  • Måleren skal installeres frostfritt, og så nær innvendig hovedstoppekran som mulig.
  • Alt vannforbruk på eiendommen skal måles, det skal ikke være vannuttak før vannmåler.
  • For å unngå vannskader, bør måleren plasseres i rom med gulvsluk, og ikke utsettes for frost eller sterk varme.
  • Måleren skal være lett tilgjengelig for avlesning og utskifting.

Kan den nye vannmåleren plasseres der den gamle står?
Det kan den som hovedregel, under forutsetning om at den gamle er montert i henhold til kravene til Hvaler kommune stiller. Om eksisterende plassering ikke er i tråd med kravene, vil kunden bli tilbudt å flytte den til egnet sted, på kundens regning.

Her finner du lokale forskrifter fra Hvaler kommune: Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Hvaler kommune, Østfold.

Publisert
22.05.2017
Sist endret
03.05.2018

Kontaktinformasjon

Vann- og avløpsvakt (døgnbemannet):
Telefon 908 51 920

Servicetorget:
Telefon 69 37 50 00

E-post: postmottak@hvaler.kommune.no

Leder: Hanne Bonnevie Svendsen hanfur@hvaler.kommune.no

Praktisk informasjon