Gå til innhold

Hvorfor skal vi bytte vannmåler?

Hvaler har som en av landes første kommuner hatt automatiske smarte strømmålere, hvor det gjennom sommeren 2016 ble gjennomført et pilotprosjekt basert på en banebrytende løsning hvor vannmålere kommuniserer med smarte strømmålere.

Erfaringen fra denne piloten er meget positiv, så nå er turen kommet til at vi sommeren 2017 vil starte med å bytte ut alle vannmålere på Hvaler til ny automatisk og smart vannmåler. I første omgang vil den ta over slik at den årlige avlesningen vil gå automatisk, og det jobbes med løsninger hvor forbruksdata også fra vannmåler skal bli tilgjengelig på Hvaler kommunes hjemmeside.

Det er samtidig startet opp et forskningsprosjekt for å se på andre bruksmuligheter. For eksempel håndtering av feilmeldinger som denne Smarte vannmåleren generer, det kan dreie seg om funn av lekkasje eller et plutselig stort forbruk som kan være forbundet med brudd/sprekk i ledninger hos deg som kunde. Dette er områder som Hvaler kommune vurderer som meget nyttig og vi vil løpende holde dere oppdatert om fremdriften på Smart Energi Hvaler.

Publisert
22.05.2017
Sist endret
22.05.2017

Kontaktinformasjon

Vann- og avløpsvakt (døgnbemannet):
Telefon 908 51 920

Servicetorget:
Telefon 69 37 50 00

E-post: postmottak@hvaler.kommune.no

Leder: Hanne Bonnevie Svendsen hanfur@hvaler.kommune.no

Praktisk informasjon