Gå til innhold

Datasikkerhet og stråling

Dataene dine er sikre

En fjernavlest måler sender forbruksdataene automatisk til forsyningsselskapet. Du slipper dermed å lese av måleren selv.

Fjernavleste målere samler inn data om forbruket ditt. Det skal brukes til fakturering og til å sikre kvalitet på levering og optimalisering av distribusjonsnettverket.

Når dataene registreres på den fjernavleste måleren, blir de kryptert. De sendes deretter til forsyningsselskapet i en sikret database. Dette betyr at de innsamlede dataene ikke er tilgjengelige for uvedkommende.

Den fjernavleste måleren er godkjent for registrering av forbruk. Måleren påvirkes ikke av eksterne faktorer som kraftige magnetfelt eller forsøk på sabotasje. Blir fjernavleseren forsøkt tuklet med, blir det sendt ett alarmsignal til energiverket.

All innsamlet data er beskyttet av det norske lovverket for behandling av personlig data

Radiokommunikasjon

Forbruksdata sendes fra måleren til forsyningsselskapet ved hjelp av radiokommunikasjon. Radiokommunikasjon er en trådløs form for kommunikasjon som benytter elektromagnetiske bølger, også kalt radiobølger.

Fakta om måleren og radiokommunikasjon

-          Måleren er CE-merket og oppfyller derfor alle europeiske og nasjonale krav, inkludert kravene relatert til helse i forbindelse med elektromagnetisk stråling.

-          Tester som er utført av en uavhengig tredjepart har konkludert med at målerens stråling er godt under de gjeldende grensene for elektromagnetisk stråling.

-          Eksempler på elektriske apparater som bruker radiobølger til kommunikasjon, og som dermed sender ut elektromagnetisk stråling: Tv-apparater/smart TV-apparater, datamaskiner og Wi-Fi, husholdningsapparater, fjernkontroller til biler, babymonitorer, trådløse dørklokker, telefoner, sensorer til alarmer og klimastyring.

-          Radiokommunikasjon bruker frekvenser som er 22 000 ganger høyere enn det hørbare området til en gjennomsnittsperson. Innen naturvitenskapen blir radiobølger karakterisert av andre egenskaper enn akustiske lydbølger, og er derfor ikke hørbare.

-          Måleren kommuniserer på frekvenser i området 868-870 MHz. 

Om fritak for montering av smart vannmåler:

Vi viser til informasjonen på denne siden. Hvaler kommune praktiserer de samme regler for fritak som NVE gjør med automatiske strømmålere.

Se mer informasjon om fritak ved å følge disse lenkene:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/legeattest-og-automatiske-straummalarar

Lokal forskrift:
https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2017-12-14-2216?q=hvaler

§ 4.1

 

Publisert
21.06.2017
Sist endret
11.06.2018

Kontaktinformasjon

Vann- og avløpsvakt (døgnbemannet):
Telefon 908 51 920

Servicetorget:
Telefon 69 37 50 00

E-post: postmottak@hvaler.kommune.no

Leder: Hanne Bonnevie Svendsen hanfur@hvaler.kommune.no

Praktisk informasjon