Gå til innhold

Gebyr, lover og forskrifter

Gebyrregulativ

  • Engangsgebyr for tilknytning, se pkt 5.1
  • Årsgebyr for vann og avløp, se pkt 5.2
  • Årsgebyr for slamtømming, se pkt 5.4 

Lover (www.lovdata.no)

Forskrifter (www.lovdata.no)

 Lokale forskrifter (www.lovdata.no)

Bestemmelser

  • Tekniske bestemmelser, Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Tekniske bestemmelsene for V/A kan kjøpes hos Kommuneforlaget. Bestilling kan gjøres ved å følge denne linken:

Publisert
24.09.2010
Sist endret
04.01.2017

Kontaktinformasjon

Leder: Roy Hansen hroy@hvaler.kommune.no
Tlf. 69375114/90164699

Praktisk informasjon