Gå til innhold

Gebyr, lover og forskrifter

2018 Egenbetalinger gebyrer .pdf

  • Engangsgebyr for tilknytning, se pkt 5.1
  • Årsgebyr for vann og avløp, se pkt 5.2
  • Årsgebyr for slamtømming, se pkt 5.4 

Lover (www.lovdata.no)

Forskrifter (www.lovdata.no)

 Lokale forskrifter (www.lovdata.no)

Bestemmelser

  • Tekniske bestemmelser, Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Tekniske bestemmelsene for V/A kan kjøpes hos Kommuneforlaget. Bestilling kan gjøres ved å følge denne linken:

Publisert
24.09.2010
Sist endret
11.01.2018

Kontaktinformasjon

Vann- og avløpsvakt (døgnbemannet):
Telefon 908 51 920

Servicetorget:
Telefon 69 37 50 00

E-post: postmottak@hvaler.kommune.no

Leder: Hanne Bonnevie Svendsen hanfur@hvaler.kommune.no

Praktisk informasjon