Gå til innhold

Ledningskartverk

Avdeling vann, avløp, renovasjon og veg er ansvarlig for å forvalte, drifte, vedlikeholde, rehabilitere og bygge ut det kommunale ledningsnettet. Det innebærer også å holde ledningskartverket som viser ledningstraseer, kummer og installasjoner oppdatert.

I ledningskartverket registreres og oppdateres type ledning, material, dimensjon, utstyr i kummer og alle driftshendelser som vannlekkasjer, tilstoppinger etc. 

Gjelder det spørsmål om private stikkledninger må huseier forhøre seg om det foreligger tegninger over dette i eiendommens mappe på rådhuset.

Publisert
27.09.2010
Sist endret
10.11.2016

Kontaktinformasjon

Leder: Roy Hansen hroy@hvaler.kommune.no
Tlf. 69375114/90164699

Praktisk informasjon