Gå til innhold

Fast avgift for vann og avløp

Nye abonnenter skal betale vann- og avløpsgebyr til kommunen når eiendommen er tilknyttet.

Det betyr at når vi har godkjent søknaden din om sanitærabonnement vil vi registrere deg med faste avgifter for avløp og vann. Etter at anlegget er ferdig bygget og vannmåler er montert vil det i tillegg bli fakturert gebyr for målt forbruk.

Abonnenter som har tatt i bruk vann- og/eller avløpsanlegg uten å være registrert med avgifter vil bli etterfakturert. Dette gjelder også abonnenter som har tatt i bruk vann- og/eller avløp, men som bare er registrert med fast gebyr. Alle abonnenter med tilknytning, enten direkte eller gjennom privat fellesledning, skal betale både fast gebyr og variabelt gebyr etter målt forbruk. Målt vannforbruk gir gebyrgrunnlag for forbruk av avløp.

Du finner mer informasjon i denne forskriften.

Publisert
06.09.2017
Sist endret
06.09.2017

Kontaktinformasjon

Vann- og avløpsvakt (døgnbemannet):
Telefon 908 51 920

Servicetorget:
Telefon 69 37 50 00

E-post: postmottak@hvaler.kommune.no

Leder: Hanne Bonnevie Svendsen hanfur@hvaler.kommune.no

Praktisk informasjon