Gå til innhold
Foto: Tora Klevås
Foto: Tora Klevås

Avfallskvern

Det er ikke tillatt å installere avfallskvern i Hvaler kommune.

Kjøkkenavfallskvern er en innretning som installeres på avløpsrøret fra vasken i kjøkkenbenken, og som benyttes til å kverne opp matrester og annet organisk avfall. Etter kverning blandes materialet med det øvrige avløpsvannet og føres videre med avløpssystemet til renseanlegget.

Bruk av kjøkkenavfallskverner fører til økt tilførsel av forurensninger til ledningsanlegg og renseanlegg, kan øke driftsutgiftene, og vil dessuten medføre økt forurensning hvis avløpsanleggene ikke har kapasitet til å håndtere den økte forurensningsmengden.

Hvaler kommune og Fredrikstad kommune transporter avløp til samme renseanlegg hos Fredrikstad vann, avløp og renovasjonsforetak (FREVAR).

Publisert
27.09.2010
Sist endret
23.10.2017

Kontaktinformasjon

Vann- og avløpsvakt (døgnbemannet):
Telefon 908 51 920

Servicetorget:
Telefon 69 37 50 00

E-post: postmottak@hvaler.kommune.no

Leder: Hanne Bonnevie Svendsen hanfur@hvaler.kommune.no

Praktisk informasjon