Gå til innhold

Vann og avløp

Her finner du informasjon om vannmålerbytte

Informasjon om faste avgifter for vann- og avløp
I følge Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, LOV-2012-03-16-12 er nye abonnenter forpliktet til å betale vann- og avløpsgebyr til kommunen når eiendommen er tilknyttet.

Dette betyr at når vi har godkjent din søknad om sanitærabonnement vil vi registrere deg med faste avgifter for avløp og vann. Etter at anlegget er ferdig bygget og vannmåler er montert vil det i tillegg bli fakturert gebyr for målt forbruk.

Tidligere har vi avventet å registrere nye abonnenter med fast gebyr for vann- og avløp der byggearbeidene er planlagt gjennomført et stykke frem i tid. Denne praksisen må endres av hensyn til nevnte lov.

Hjemmelsgrunnlag

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg LOV-2012-03-16-12, § 3 første ledd, sier:

Når fast eiendom har tilknytning til kommunal vann- og avløpsledning, enten direkte eller gjennom privat fellesledning, er eieren forpliktet til å betale vann- og avløpsgebyr til kommunen.

 Fast og variabel avgift for vann- og avløp

Abonnenter som har tatt i bruk vann- og/eller avløpsanlegg uten å være registrert med avgifter vil bli etterfakturert. Dette gjelder også abonnenter som har tatt i bruk vann- og/eller avløp, men som kun er registrert med fast gebyr. Alle abonnenter med tilknytning, enten direkte eller gjennom privat fellesledning, skal betale både fast gebyr og variabelt gebyr etter målt forbruk. Målt vannforbruk gir gebyrgrunnlag for forbruk av avløp.

Kontroll

Du må påregne at vi vil foreta flere stikkprøvekontroller i løpet av 2017.

Har du spørsmål?

Hvis du er usikker på om din eiendom er registrert korrekt i forhold til vann- og/eller avløpsgebyrer, eller om du har andre spørsmål til din faktura for vann- og/eller avløp så ta kontakt med:

69 37 50 00

postmottak@hvaler.kommune.no

 

 

 

Publisert
09.08.2010
Sist endret
22.05.2017

Kontaktinformasjon

Vann- og avløpsvakt (døgnbemannet):
Telefon 908 51 920

Servicetorget:
Telefon 69 37 50 00

E-post: postmottak@hvaler.kommune.no

Leder: Hanne Bonnevie Svendsen hanfur@hvaler.kommune.no

Praktisk informasjon