Gå til innhold

SFO - Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen er et organisert tilbud for 1. til 4. trinn, der elevene får mulighet til frilek og organisert aktivitet både ute og inne. Det legges stor vekt på lek, vennskap og sosial kompetanse. Barna får mat på SFO hver ettermiddag.

Åpningstider:

 • Fra kl. 07.00 til skolestart, og fra skoleslutt til kl. 17.00.
 • SFO er åpen i skolens ferier, med unntak av juli måned. Det er forhåndspåmelding til feriene.
 • SFO er stengt på 5 av skolens 6 plandager.

Innmelding, endring eller oppsigelse:

 • Elever til kommende 1. trinn kan melde seg inn i SFO fra 1. august. Påmeldingsfristen er 31. mai
 • Du kan også søke om opptak i løpet av skoleåret.
 • Plassen beholdes til den sies opp eller til utgangen av 4. årstrinn (30.06)
 • Her finner du skjema for innmelding endring og oppsigelse
 • Vedtekter finner du i menyen oppe til høyre.
 • Du får skriftlig tilbakemelding om opptak (enkeltvedtak). 

Dette koster det:

 • Hel plass, 2.610,-
 • Halv plass, 11 dager pr. mnd. ,1.565,-
 • Ettermiddagsplass, 2.090,-
 • Halv ettermiddagsplass, 1.245,-
 • Morgenplass, 1.045,- 

Annen informasjon om pris:

 • Matpenger (kr. 200,- pr. mnd.) kommer i tillegg
 • SFO gir ikke søskenrabatt eller reduksjon på grunn av inntekt.
 • Du kan kjøpe ekstradager for kr 230.-
 • Når du skal si opp plassen må du gjøre det skriftlig. Du må betale ut måneden og for neste måned.
 • Plassen kan ikke sies opp eller reduseres i april – juni.
 • Kommunen kan si opp plassen til ditt barn om du ikke betaler fakturaene.

 

Foreldre som er alene kan søke støtte gjennom NAV: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Enslig+mor+eller+far/barnetilsyn

 

Kontaktinformasjon

Floren skole:              
Leder Lene Bjerke Fosser      leos@hvaler.kommune.no

Åttekanten skole:      
Leder Anne Grethe Breivik   angb@hvaler.kommune.no

Publisert
11.02.2014
Sist endret
28.03.2018