Gå til innhold

Ofte stilte spørsmål

På informasjonsmøtet i januar om overgang fra barnehage til skole ble det stilt mange gode spørsmål fra foresatte. Vi har samlet spørsmål og svar om oppstart i 1. klasse her:

Samlinger for nye 1. klassinger på tvers av barnehager og værforbehold?
Gjennomføres uansett vær.

Skoleruta
Ligger på kommunens hjemmeside.

Antall 1. klassinger med oppstart august:
Tallene er litt usikre
Informasjon kommer på den enkelte skole.

Innskrivningsfest på skolene?
Brev til foresatte med dato.

Busstider til skolen morgen og ettermiddag?
Busstider kommer.
Skolebussen er på Åttekanten kl 08.45, drar fra Åttekanten kl 14.15
Skolebussen er på Floren skole kl 08.10, drar fra Floren kl 13.50

Er det tid før/etter skolebussen for elevene?
Informasjon om dette kommer på innskrivningsfesten

Kan 1. klasseelevene ta skolebuss?
Ja, det kan de. Rett til skolebuss; 2 km grense for 1. klasse, 4 km grense for 2. klasse

Fordeling av kjønn i 1. klassene?
Klasselister legges fram på innskrivningsfesten.

Første skoledag, når begynner 1. klasse denne dagen?
Oppstart samme tid som de andre elevene. Nærmere informasjon kommer på innskrivningsfesten.

Helsesøster hvor og når?
1 1/2 dag på hver av barneskolene.

Kontaktlærere for 1. klasse
Presenteres på innskrivningsfesten.

Kroppsøvning og fysisk aktivitet i skolen?
Ja, fremgår av timeplanen.

Ny i kommunen og informasjon om skolestart?
Elevlister oversendes skolene fra helsestasjonen. Nye innbyggere med barn oppfordres til å ta kontakt med helsestasjonen ved flytting, dersom de ikke alt har begynt på skolen. Ellers sendes flyttemelding  fra avgiverskole.

Går det lang tid før vi foresatte får foreldresamtale?
Utviklingssamtale og foreldremøte i 1. klasse er prioritert. Ta kontakt med skolen om dere lurer på noe.

Bruker skolene utemiljøet i læringsprosessen?
1. og 2. klasse har en utedag per uke.

Tilbud om leksehjelp ?
Informasjon fra den enkelte skole.

Fadderordning
Begge skolene har fadderordning. Mer info kommer.

Mobbeforebyggende arbeid
Barneskolene samarbeider tett med like tiltak og regelverk. Bidrar til å skape gode holdninger og hjelper elevene til å få venner. Viktig at skole og foresatte spiller på lag. Ta kontakt med skolen dersom du lurer på noe.

Hva kan jeg som foresatt gjøre?
Barnebursdager, ikke ekskluder noen.
Ha en klassefest/grillfest ute med foresatte og barn.
Sosiale aktiviteter der alle deltar.

Ringetid og oppstart? Skoledagens start og slutt?
Reguleres av busstilbudet til skolene. Bussene må rekke sine respektive runder før de leverer til neste skole.
Floren: 08.10 starter første time - bussen går fra skolen 13.35.
Åttekanten: 08.45 starter første time - bussen går fra skolen 14.10.
Øvrige tider i skoledagen står på timeplanen som deles ut ved oppstart.

Spisepause for elever med tilsyn?
Ja, både i skoletiden og i SFO.

SFO og oppstartsdato for nye elever 1. trinn?
1. august for påmeldte. I SFO har de voksne tid til å snakke med dere når dere leverer og henter barna deres.

Når der det lurt å starte i SFO, før eller ved skolestart?
Dere kjenner barna deres best. Snakk med de andre foresatte i barnehagen om hva de gjør.

SFO og åpningstider?
SFO åpner 07.00 og stenger 17.00.

SFO plass (hel, halv, halv ettermiddag, morgenplass)
Informasjon om påmelding, pris og plassalternativer i SFO ligger på kommunens hjemmeside. Påmeldingsskjema deles ut på innskrivningsfesten.

Hva gjør barna i SFO?
Mer info kommer på innskrivningsfesten
 

Publisert
07.03.2014
Sist endret
28.02.2018