Kom med innspill

Vårt hovedbudskap med denne nettsiden er å invitere til at alle kan mene noe om skolen i Hvaler i årene framover.

Hvaler kommunestyre ønsker at det skal gjennomføres en bred og åpen høring om Hvalerskolens fremtid. Utgangspunktet for høringen er utredningene om framtidig organisering av skolen eller skolene i Hvaler, som er gjennomført i løpet av de to siste årene.

Her kan du skrive inn din mening om Hvalerskolens fremtid. Høringsfrist er 15. april. Alle innspill er velkomne!

Alle innspill blir behandlet på samme måte enten det er elektronisk eller pr brev. Innspillene blir ikke publisert her på siden, men alle innspill  blir en del av arbeidet  med høring av saken. Det er vår samarbeidspartner Norconsult som samler innspillene før endelig politisk vedtak i saken. Innspillene dine kan også sendes Hvaler kommune pr. e-post eller brev. Adresse nedenfor.