Nyheter

Vi minner om at høringsfristen for innspill til skoleutredningen er 15. april 2015. Innspillene kan sendes via denne nettsiden, men kan også sendes Hvaler kommune pr. e-post eller brev.

Les mer

Kom med innspill

Vårt hovedbudskap med denne nettsiden er å invitere til at alle kan mene noe om skolen i Hvaler i årene framover.

Les mer

Dokumenter

Her kan du finne bakgrunnsinformasjon som for eksempel planer, utredninger og annet grunnlagsmateriale.

Les mer