Gå til innhold

Floren skole

Floren skole ligger på Kirkøy og ble bygget i 1967. Skolen har cirka 175 elever på 1. til 7. trinn  og 27 ansatte.

Vi vil at skolen skal være inkluderende og meningsfull for alle barn i vårt nærområde, et sted der den enkelte kan oppleve mestring, læring og glede.

Elevene på ulike trinn tar ansvar for ulike deler av skoleområdet:

  • 1.-2. trinn rydder uteområdet ved lekeapparater og haugen.
  • 3.-4. trinn rydder uteområdet i skogen vår
  • 5. trinn rydder papiravfall på skolen, og tar dette torsdag/fredag
  • 6. trinn rydder uteområdet  ved ballbingen og grusbanen
  • 7. trinn rydder uteområdet, asfaltert skolegård og området under glasstakene

Alle trinn som har ansvar for uteområder tar en runde på sine oppgaver ved oppstart av ny uke, men vi ber om hjelp fra nærmiljøet til å holde skolens lekeområder fritt for søppel.

Takk for ditt bidrag!

 

Publisert
14.11.2012
Sist endret
08.08.2017