Gå til innhold

Skogen

Skogen

Floren skole har lang tradisjon for å benytte skogen nærmest skolen både til undervisningsformål og til aktiviteter i fritid/friminutt. Dette i forståelse med skogeier.

I skogen er det hektisk byggeaktivitet med det man finner for hånden. Her er det skiløyper (når det er snø), hinderløp, og svært variert aktivitet bl.a. gjennom fysak-tilbudet.

Nytt gjerde er satt opp mot hovedveien sommeren 2015.

Trenger elever hjelp med lek og aktivitetstilbud, har vi TL (trivselsledere) som er elever som hjelper elever med leketilbud. TL-elever har oransje vester.

Voksne i inspeksjon bærer gul vest, og er lett synlige.

  

 

Publisert
14.11.2012
Sist endret
14.08.2015